De handlingar som inte är allmänna är till exempel en tjänstepersons interna arbetsmaterial. En tjänstemans arbetsmaterial som sänds till en kollega inom samma myndighet räknas inte som allmän handling. För att veta vilka handlingar som du kan begära fram kan det vara bra att veta vad som är en allmän handling och inte. 2.1 Handling 3 2.2 Icke allmän handling 3 3. Rätt att ta del av allmän handling 4 3.1 Att lämna ut en allmän handling 4 3.1.1 Prövning av utlämnande 4 3.1.2 Vid avslag på begäran av att ta del av allmän handling 5 3.1.3 Överklagande av beslut 5 3.1.4 Utlämnande av e-post 6 Bilaga 1- … När blir interna mail en allmän handling? En kommunal handling kan vara allmän eller inte allmän. Ett brev, e-post, fotografi, film eller karta är exempel på allmän handling om den är inkommen till kommunen eller upprättad på kommunen. Rätten att ta del av allmänna handlingar kan begränsas av sekretess. Allmän 1. En kommunal handling kan vara allmän eller inte allmän det vill säga internt arbetsmaterial. Allmänna handlingar kan i sin tur vara offentliga eller sekretessbelagda Enligt lagen är en handling allmän när den har inkommit till kommunen eller har upprättats. Inkommen eller upprättad Offentlig Sekretessbelagd (enligt § i offentlighets-och sekretesslagen) Ej allmän-Privata brev - Minnesanteckningar - Utkast, arbetsmaterial-Handling som mottagare får i funktion av politisk eller facklig förtroendevald - Kommunstyrelsekontorets eget arbetsmaterial är allmän handling tidigast då ärendet färdigberetts.

Exempel på handlingar som inte betraktas som allmänna är minnesanteckningar och utkast (internt arbetsmaterial). Jag har begärt partsinsyn för att få läsa mailen.Har läst alla domar jag kunnat hitta om interna mail och blir förvirrad.

3 Rätt till anonymitet! Allmän handling kontra offentlig handling Handling? som inte skyddas av sekretess, har en grundlagsskyddad rättighet att få vara anonym och … Förvarad 2. Den som begär ut en allmän handling som är offentlig, dvs. Det är motstridiga budskap. Om materialet sedan färdigställs, beslutas eller skickas till någon utanför myndigheten blir det en allmän handling. Sekretess. Allmänna handlingar kan i sin tur vara offentliga eller sekretessbelagda. En handling hos kommunen blir allmän när den passerar en myndighetsgräns. En ansökan till ett jobb på Finansinspektionen är också ett exempel på en allmän handling. - Kommunstyrelsekontorets policy, när det gäller att lämna ut arbetsmaterial, är betydligt generösare än vad tryckfrihetsförordningen (TF) stadgar. Myndigheten vägrar ge mig det fullständiga innehåll i mailen med hänvisning till att det är arbetsmaterial.