Ett kvinnoliv Anna Maria Lenngren (1754–1817) var en tidig, bildad och fri kvinnlig författare. Gustaf Fredric Gyllenborg, Ode till fru Lenngren, uppläst i Svenska Akademien 20 december 1797, varefter "akademien betraktade henne som sin osynliga ledamot" E. A. Blanck , Anna Maria Lenngren … Anna Maria Lenngren och Jane Austen dog bara några månader isär, och blev troligen aldrig medvetna om varandra. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Därefter blev hon sparsammare med sin penna. In the autumn of 1780 Anna Maria Lenngren married Carl Peter Lenngren who was a functionary at Kommerskollegium (precursor to the Board of Trade) and editor of Stockholms Posten.

Vid sidan av Carl Michael Bellman är Anna Maria Lenngren (1754-1817) den av våra 1700-talspoeter som har blivit mest läst och beundrad av eftervärlden. Anna Maria Lenngren (1754–1817) var en tidig, bildad och fri kvinnlig författare. Hon var en av Sveriges första stora kvinnliga författare. Rättelser Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel.

År 1800 gav Svenska Akademien henne … Hennes penna var självständig och vass liksom hennes avslöjande blick på adel och manlig dubbelmoral. Skrev dikten Några ord till min kära dotter, ifall jag hade någon. Hon ägnade sig åt översättning, lyrik, berättelser, artikelskrivande med satirisk ådra och var en ledande skribent i Stockholms-Posten. Svenska Akademien hade, menade Argus, i och med 1809 års statsvälvning överlevt sig själv; den var, i sin roll som smakdomare, oförenlig med ett fritt statsskick och borde därför upplösas.

Men hennes litterära ambitioner sträckte sig vida längre, och hon framträdde också med reflexionspoesi på hög intellektuell nivå och med epik och lärodikt, som speglar tidens ideal och livsfrågor. Anna Maria Malmstedt (gift Lenngren) föddes i Uppsala den 18 juni 1754 (1755 förekommer också) som dotter till professor Magnus Brynolfsson Malmstedt (30) och hans hustru Märta Florin (35). Jag tror ändå att de skulle uppskattat en sådan bekantskap: de hade liknande blick för människans absurditeter, liknande borgerliga värderingar, samma tillbakadragenhet. Hon utgör en bro mellan de två stora litterära guldåldrarna i svensk litteratur; på ena sidan den gustavianska epoken och på andra sidan romantiken som fick sitt genombrott 1809.Mellan 1793 och 1800 skrev hon 120 dikter. Det är den första biografi om Lenngren som utgivits på evigheter. Med sina lyriska självbekännelser införde Hedvig Charlotta Nordenflycht (1718–63) en ny ton i svensk dikt.

Hon ägnade sig åt översättning, lyrik, berättelser, artikelskrivande med satirisk ådra och var en ledande skribent i Stockholms-Posten. I mitten av 1890-talet är den svenska författaren Anna Maria Lenngren redan stor. Torkel Stålmarck har nu skrivit en biografi över henne, ”Anna Maria Lenngren : granris och blåklint” (Carlsson, 2011).