Enligt det så kallade förpackningsdirektivet ska medlemsstaterna minska förbrukningen till maximalt 40 bärkassar per person och år till år 2025. Stefan Löfven (S), statsminister. Alla ministrar i den nya regeringen.

Nya regeringen Fredagen den 18 januari 2019 röstades Stefan Löfven (S) igenom som ny statsminister. Hans Dahlgren (S), EU-minister. Den nya skollagen har en tydlig och enkel struktur med regler som så långt det är möjligt är gemensamma för alla skolformer och huvudmän. Nya befogenheter på konsumentskyddsområdet.

I propositionen föreslår regeringen en ny skollag som är bättre anpassad till ett målstyrt skolväsende och till den ansvarsfördelning som gäller mellan stat och kommun.

I regeringen sedan 2014. I regeringen sedan 2019.

Den nya skatten är en del av regeringens arbete för att uppnå Sveriges miljömål och EU:s förbrukningsmål för plastbärkassar. Jämställdhetsministern och utbildningsministern höll pressträff för barn om det nya coronaviruset .

Åsa Lindhagen (MP), jämställdhetsminister samt minister med ansvar för arbetet mot diskriminering och segregation.
Onsdag den 13 maj höll jämställdhetsminister Åsa Lindhagen, som är ansvarig för barnrättspolitik i regeringen, ytterligare en pressträff för barn för att besvara barns frågor om det nya coronaviruset.

Uppdaterad 24 januari 2019 (Ny version) I dag lämnade statsminister Stefan Löfven sin regeringsförklaring i riksdagen och anmälde de statsråd som ingår i regeringen. Ny i regeringen.
Varför vill regeringen införa en skatt på plastbärkassar? Eva Nordmark (S), arbetsmarknadsminister. På måndagen den 21 januari utser han de nya ministrarna i S-MP-regeringen som stöds av C och L. 50+ artiklar senast uppdaterad 2019-06-04 18.35. Regeringen har i dag beslutat om en lagrådsremiss med förslag till ändringar i bl.a. marknadsföringslagen och lagen om avtalsvillkor i konsumentförhållanden.