Slutuppgift Eldens hemlighet – vecka 41 . Tillsammans har vi kunskaper inom många områden. Boksamtal med olika roller. Boksamtal v.38 → Boksamtal v.38. Boksamtal. Utmaning 4; Utmaning 5; Utmaning 6 ← Boksamtal v.38. Det finns en stjärna för varje människa. Flera av oss har även pedagogisk utbildning. Postat den 13 september, 2019 av kloxhultc. 1997 Frivilliga – två unga … Enligt Jenny handlar det om att bli bekväm i strategier. Barnkolonin; Dubbeldeckarna och fallet med de mystiska stölderna; Eldens hemlighet; Fotoalbumet; Parvanas vandring; Skridskor i öknen; Något i natten; Vilken smäll; Mot Nya Höjder. Stycket ska vara viktig för det som har hänt i boken. Eldens hemlighet – bloggfrågor v.38. 6B eleverna fortsätter att läsa i sina egna böcker och har läxa till varje vecka. 1999 Lärarhandledning till Eldens hemlighet av Henning Mankel (gåva till alla 11-åringar i landet på världsboksdagen) 1998-99 Språnget! I skolbibliotekarieteamet har vi bred kompetens.

1997 Vinden och solen och andra berättelser, Bonnier Utbildning. Motivera ditt val av stycke.
I 6A fortsätter vi att läsa "Eldens hemlighet" skriven av Henning Mankell. Slutuppgift Eldens hemlighet vecka 41 3 oktober, 2014 29 september, 2014 En ny version av slutuppgiften till Eldens hemlighet + frågor till det boksamtal som kommer ske vecka 41. Läsprojekt i 6b med boken "Eldens hemlighet" av Henning Mankell skickad 3 sep. 2014 05:32 av Okänd användare Vi kommer att ha läsläxa regelbundet där vi arbetar m boken ovan på olika sätt.

Valet av bok är viktigt men inte avgörande för hur arbetet fortskrider.

... Boken som eleverna bearbetar i befintlig bokcirkel är Eldens hemlighet av Henning Mankell. I skolan har eleverna redovisning och boksamtal. Du kommer att få göra dels en avslutande skrivuppgift på boken och dels ha ett mindre boksamtal på boken tillsammans med mig och din grupp. Vi diskuterar gemensamt och sedan läser eleverna högt i mindre grupper och arbeta med olika frågeställningar, uttryck och ord. (lärobok), Bonnier Utbildning. Jag kommer att plocka ut er och diskutera boken med er i mindre grupper. Välj ett stycke i det du har läst.