Ett enskilt avlopp måste skötas och underhållas. ... Allt om enskilt avlopp. Alla anläggningen samlar upp slam som måste sugas upp eller tas om hand på annat sätt. (Kunskapscentrum små avlopp) 2011: Fastighetsägare : Är ditt avlopp grönt, gult eller rött? Nu bor han här permanent och driver en egen firma som sysslar med rening av enskilda avlopp med så kallade växtreningsverk. Ett enskilt avlopp är en avloppsanläggning som inte är ansluten till det kommunala avloppsnätet. (Kunskapscentrum små avlopp) 2014: Fastighetsägare : Marknadsöversikt, produkter för enskilt avlopp (VA-guiden) 2019: Fastighetsägare : Lagar och regler för dig med enskilt avlopp Enskilt avlopp, vilken teknik passar dina förutsättningar? Bygga enskilt avlopp men ingen tillgång till kommunalt avlopp? Utöver att ta hand om de ämnen det finns reningskrav på i dagsläget så renar bioreningsverket även läkemedelsrester. Här definieras våtmark som en grund bevuxen damm för efterbehandling av avloppsvatten. Våtmark är inte ett klart definierat begrepp och många olika typer av växt-/vattensystem benämns som våtmarker. Är du osäker på vilket filter som passar finns mer info om olika modeller här.. Detta genom maximering av den rening som växter och mikroorganismer utfört i alla tider. Vi hjälper er med reningsverk, sluten tank, slamskiljare m.m. När tyske Bernd Neugebauer kom till Sverige för första gången sommaren 1997 så blev han förälskad i landskapet och naturen. Vi har samlat vanliga frågor och svar inom området små avlopp. Tabellen hjälper dig att välja rätt filter till din damm. För mer information se vägledning om prövning av små avlopp, vägledning för prövning och tillsyn av små avlopp , samt allmänna råden om små avloppsanordningar för hushållsspillvatten (HVMFS 2016:17) . Tyvärr så renar inte majoriteten av de äldre avloppsanläggningarna tillräckligt … ACT ® bioreningsverk för enskilt avlopp erbjuder en stabil rening på naturligt sätt. Bernd renar enskilt avlopp med vass. Vilken typ av service och uppföljande kontroll som behövs beror på tekniken i anläggningen och myndigheternas krav. Våtmark/damm. Kontakta oss för mer info Välja rätt dammfilter.

Ett noggrant planerat och installerat enskilt avlopp kan leverera flera års problemfritt användande.