På föredragning av undervisningsministern föreskrivs med stöd av lagen den 21 augusti 1998 om grundläggande utbildning : 1 kap Undervisning och arbetstid .

Kommunen beslutar också om ordnande av grundläggande utbildning för andra än läropliktiga. Genom förordning av statsrådet utfärdas närmare bestämmelser om ordnandet av flexibel grundläggande utbildning. Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren. 6 § Bestämmande av skolplats för eleverna. Förordning om grundläggande utbildning. 1 § Sättet att ordna undervisningen.