Att leva och få omsorg i våra familje- och jourhem innebär ett tryggt vardagsliv, med stabila och nära relationer i hemmiljö. Hanna Järlstig hanna.jarlstig@balansbehandling.se 070-877 76 04 Behandling På SWEA-Öppenvård STEGET vet vi att det är viktigt att klienten är kvar i sin naturliga miljö och där kan lära sig att praktisera nya sundare beteenden, attityder och värderingar.

Hos oss finns plats för alla barn och vuxna med behov av särskilt stöd. Vi behöver fler familjehem! Vi erbjuder band annat HVB, LSS, Familjehem …

Cirkeln stöd och behandling erbjuder konsulentstödda familjehem med olika bakgrund och ursprung för att kunna matcha varje individs unika behov. Kontakta oss om du vill veta mer eller anmäla ditt intresse som familjehem, kontaktfamilj eller kontaktperson! Våra utbildade och erfarna konsulenter ger fortlöpande rådgivning och stöd dygnet runt till våra familjehem.

Vi vägleder och guidar klienten i sitt tillfrisknande och följer klienten under en längre period. Familjehem, Förstärkt familjehem och jourfamilj ... Verdandi stöd & behandling fokuserar på ett tryggt och gediget samarbete med familjehemmen då vi är övertygade om att det skapar bra förutsättningar för en trygg placering för våra barn, ungdomar och vuxna. Har du och din familj plats över i bostaden, tidsschemat och hjärtat, tveka inte att ta kontakt med oss! Vi erbjuder välutredda och noggrant utvalda familjehem.

Tjust Behandlingsfamiljer arbetar med behandling i konsulentstödda familjehem. Stöd och behandling i tryggt familjehem Nämndemansgårdens familje- och jourhem erbjuder högkompetenta hem där barn och ungdomar får stöd och behandling i en familjär och trygg atmosfär. Här ges stöd och behandling i ett mindre sammanhang med en familjär och trygg atmosfär.

Humana är ett av Sveriges ledande företag inom Individ- och familjeomsorg. Nämndemansgården erbjuder erfarna familje- och jourhem med spetskompetens inom beroende- och missbruksproblematik. Familjehemmen får regelbundet fortbildning och vid behov även handledning av extern familjeterapeut. Klienten går sedan från motivation till primär, eventuell förlängd behandling, och sedan vidare till förstärkt familjehemsvård. Individuella behov matchas med rätt familjehem . Läs mer här: Folder förstärkt familjehem. Behandlingsprocessen påbörjas med utredning av klientens problem, behov, styrkor och svagheter.

Vi är specialiserade på att hjälpa och behandla personer med någon form av missbruk och psykisk ohälsa.