innefattar. Jag kommer i arbetet att redovisa hur långt pedagogerna anser att de kan gå i frågan om elevinflytande, med andra ord … Precis som djur är svampar heterotrofer, det vill säga de måste ta upp organiska ämnen, till exempel socker, för att … Jag har fokuserat på hur de tänker kring detta omdiskuterade ämne och hur de säger sig arbeta för att gynna elevers inflytande i skolan. Svampar är eukaryoter som har cellväggar precis som växter, men de saknar fotosyntes.

De kan vara encelliga som till exempel jästsvampar eller flercelliga som till exempel kantareller.