Och det gäller ju särskilt när man serverar djupfrysta importerade hallon på äldreboende eller sjukhus, där de som äter kan drabbas av allvarliga symptom, eller till och med dö om man är sjuk av andra sjukdomar innan, säger Mats Lindblad, smittskyddssamordnare vid Livsmedelsverket. – Återigen bekräftar detta vikten av vårt råd att koka hallon innan man serverar dem.