Förkunskapskrav. Program & kurser - Ingen beskrivning. På Statsvetenskapliga institutionen vid Lunds universitet bedrivs forskning och undervisning inom statsvetenskap, freds- och konfliktvetenskap och underrättelseanalys. Hösten 2020. Statsvetenskap är också ett samhällsvetenskapligt forskarutbildningsämne vid Södertörn. Södertörns högskolas webbplatser använder cookies för att fungera på ett bra sätt. Utbildning på forskarnivå bedrivs inom forskarutbildningsområdet Politik, ekonomi och samhällets organisering (PESO). Ämnet är brett och inkluderar flera olika inriktningar, som svensk politik, internationella relationer, politisk teori, förvaltning och jämförande politik. Realismen är en teoretisk inriktning inom internationella relationer, ett delämne inom statsvetenskapen.Realismen utgår från att det finns suveräna stater som alla i grunden har samma intressen, att skydda sin stat och därmed säkra sin fortsatta existens. Under termin 4 - 5 läses valfria kurser inom breddningsområden såsom statsvetenskap, kulturgeografi, statistik, genusvetenskap, nationalekonomi, sociologi alternativt ekonomisk historia/internationella relationer. Program, Avancerad nivå, För internationella studenter, Statsvetenskap, Socialantropologi, Kulturgeografi. Kandidatexamen i statsvetenskap, internationella relationer, ekonomi, historia, geografi, juridik, medievetenskap, sociologi och andra samhällsvetenskaper, eller annat utbildningsområde under förutsättning att den sökande kan visa förmåga att utveckla sin potential inom det aktuella fältet. Termin 1 - 3 består av grundläggande kurser i ekonomisk historia och internationella relationer. Under termin 4 och termin 5 läser du valfria kurser inom breddningsområden t ex statsvetenskap, kulturgeografi, statistik, genusvetenskap, nationalekonomi, sociologi, historia, alternativt ekonomisk historia/internationella relationer. Termin 3 består av Ekonomisk historia 2 eller Internationella relationer 2. Statsvetenskap / Internationella relationer Bezirksregierung Düsseldorf – Dezernat Internationaler Austausch Arbetsområde: Avdelningen ”Internationaler Austausch“ ansvarar för verksamhet i Nordrhein-Westfalen som rör internationella utbyten. 2020-08-31 - … Stängd för anmälan.