Saab-Scania får en ny hälftenägare, amerikanska GM, och bolaget ombildas till Saab Automobile med huvudkontor i Trollhättan med amerikansk ledning [8]. L. Om Lina Sandell, psalmdiktare. 15 december. Ahmed III, född 30 december 1673, död 1736, var sultan av det Osmanska riket från 1703 till 1730.. Ahmed gav asyl åt den svenske kungen Karl XII efter att denne förlorat slaget vid Poltava mot Ryssland år 1709.Osmanska riket var nämligen formellt i koalition med Sverige, tillsammans med Frankrike.Av dessa orsaker blev de indragna i krig mot Ryssland, vilket osmanerna vann. - «Die Kanzlerin hat das Grundgesetz missachtet»: Interview mit Karl Albrecht Schachtschneider - Der große Austausch: Deutsche wandern aus, Fremde ein - … Om kravallerna i Ferguson, USA. Om Carl von Linné. Vad som sedan följde var endast ett tämligen snabbt, ärelöst avtynande. Karl XII ordnade så småningom så att de fick residens i hertigdömet Pfalz-Zweibrück en (som var i personalunion med Sverige sedan Karl X Gustavs dagar) där … Idag var sista loppmarknaden i Hoglands park och det var mycket glest med försäljare jämfört med tidigare. Söndagmorgonen den 1 februari 1713 hände en av de märkligare sakerna i den svenska historien. Det var tumultartat 1991… Om drottning Kristina. I historien undantränges hans gestalt nu mera totalt av jätteskepnaderna Peter och Karl, och hävden har intet att tälja om den svenske bundsförvantens bragder. Om kråkfåglar. Jag räknade till bara ett tiotal som fanns på plats plus arrangören IFK Karlskrona som hade både eget loppisbord och servering. Utanför hade 10 000 tatarer och turkiska soldater gjort sig redo… Karl XII och statyer i gungning Historieintresset har, sägs det, fått en renässans. Är det fler som minns att Sd arrangerade demonstrationerna i Stockholm från 1991 och framåt? Om kinesiska nyåret. Nu senast handlar det om vilka statyer som skall få … Tidigare brukar det vara fullt med bord runt hela statyn Karl XII… I den lilla byn Warnitza utanför staden Bender i nuvarande Moldavien, då en del av det turkiska osmanska riket, hade Karl XII och ett femtiotal soldater, kockar och skrivare, förskansat sig i sitt läger. M azepas levnadsbana var i själva verket avslutad i och med »förräderiet». Inte kunde han följa med som nån sorts simpel volontär utan befälsrätt i en främmande armé som dessutom leddes av en underhuggare till sultanen. Karl XII hade av storvesiren Mehmet pascha erbjudits att följa med den turkiska armén, men av ståndsmässigt stolta skäl hade han valt att tacka nej. Om Sankta Mariakyrkan o Kärnan, Helsingborg. Om kirskål. Har skrivit en artikel om Sd och Karl XII firandena 30:e november.