Kumla kommun Östra gatan 2 692 31 Kumla. Kommun och politik. Kumla kommun avsätter pengar till din pension från och med att du påbörjar din anställning.

Fel …

Välinformerade och engagerade invånare är en viktig tillgång vid en samhällskris.
Därför startade MSB Krisberedskapsveckan 2017, en årlig kampanj tillsammans med bland andra kommuner, frivilligorganisationer och länsstyrelser. I år går den av stapeln 11-17 maj. Kumla kommun har drygt 2 000 personer på sina lönelistor, av dem bor 1 370 personer i Kumla medan 290 andra Sydnärkebor är engagerade i kommunen.

KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 1992-11-18 Kommunstyrelsens arbetsutskott 1992-11-10 Ks § 113 Au § 262 Dnr 1992.2197.002 Attestreglemente för Kumla kommun Nuvarande attest- och utanordningsreglemente antogs av fullmäktige den 21 april 1975, § … 212000-1975. Skriv tabellbeskrivning här; Ärende. Idag rör det sig om 4,5 procent din på lön. 11 maj 2020 Krisberedskapsveckan 2020.
Matlådor till våra gymnasieelever 5 maj 2020 Från och med den 13 maj finns det möjlighet att hämta sin matlåda även i Hardemo, Åbytorp, Hällabrottet, Ekeby och Sannahed. I en del verksamheter har du flexibel arbetstid som underlättar föreningen av arbete, fritid och familjeliv.

Här finner du Kumla kommuns journummer för akuta ärenden då servicecenter har stängt. Organisationsnummer. 11 maj 2020 Måndagen den 18 maj kl. 18.00 sammanträder Kumla kommunfullmäktige i Kumla Folkets Hus, Teatern. Medan andelen Kumlabor som arbetar i Stadshuset är 43 procent dominerar de - ganska självklart - för de kommunanställda som … Flexibel arbetstid. Journummer - vid fel efter kontorstid.

Telefonnummer.