Företag Läs mer om Osdal hemtjänst Visa alla. Med omtanke. Företag Läs mer om Med omtanke. Toteutamme tämän rakentamalla henkilökohtaisen suhteen, jossa sinä olet pääosassa. Organisationsform.

Om du känner att du behöver extra hjälp i vardagen så har du rätt att ansöka om hemtjänst hos Borås kommun.

Med Omtanke . Tjänster som utförs inom hemtjänstvalet • Serviceinsatser enligt biståndsbeslut • Omvårdnadsinsatser enligt biståndsbeslut • Delegerade hälso- och sjukvårdsinsatser .

Inga övriga tätorter och inga glesbygdsområden.

förening Öresjögatan 11 506 47 Borås Tel nr: 031-27 29 20 Tel tid 08:00 – 16:30 Ansvarig för verksamheten Erika Lörinczy 0766-27 28 62 casaberget@telia.com Borås hemtjänstval Driftsform privat utförare Kunnioitus, turvallisuus ja osallisuus arjessa; onnistumme tässä sen ansiosta, että henkilökunnan vaihtuvuus on erittäin pientä. Organisationsform.
Med Omtanke finns till för att ni ska få besök av personal som ni känner igen. Borås Stad har påpekat brister i verksamheten i förhållande till det avtal Med omtanke i Sjuhärad AB har haft. Borås Stad har sagt upp avtalet med hemtjänstföretaget Med omtanke i Sjuhärad AB, som bedriver hemtjänst i Borås.

Inriktning .

Borås centralort. Är sammantaget nöjd med hemtjänsten 97 % Personalen kommer på avtalad tid 100 % Kontaktuppgifter Casa Berget ek. Osdal hemtjänst. Med Omtanke on olemassa siksi, että saisitte tavata tuttua henkilökuntaa. Borås. Geografiskt område . Vad kan hemtjänsten i Borås hjälpa till med? Borås.