Vi har få vakanser och uthyrningsgraden ligger på 95,0 procent. Vi kommer fortsätta bygga värde genom lönsam fastighetsutveckling och aktiv fastighetsför-valtning. Mariedals Möbler i Umeå (MIO) 6 727 Länstrafiken i Västerbotten AB 9 626 Totalt 21 156 Del av affärsområdets hyresvärde 13 % Affärsområdets andel i procent av det totala beståndet Nettouthyrning, mkr Uppsagda hyresavtal inkl. ÅRSREDOVISNING 2019 3 Vd har ordet MaxFastigheter äger 46 fastigheter på 28 orter till en uthyrbar yta om 187 446 kvm. Hitta din lokala butik eller handla online. Du har alltid fri frakt till butik! konkurser -9 Tecknade hyresavtal 9 Netto 0 Vakansförändring, mkr Ingående vakansvärde 1 jan 4 Mio är en ledande svensk detaljhandelskedja för möbler och heminredning. Mio är en ledande svensk detaljhandelskedja för möbler och heminredning där vi vill vara det spännande alternativet som inspirerar kunderna att förnya sina hem. Fastighetsvärdet uppgår till 2,3 mdkr kronor och har ökat med 49 procent från föregående år.