Verksamheten i Osby kommuns förskolor, skolor och utbildningar strävar efter att vi vill se människor växa och utvecklas. Adress: Västra Storgatan 35 Postadress: 283 80 Osby Fakturaadress: Box 114, 283 22 Osby Telefon: 0479-52 80 00 Fax: 0479-52 81 86 kommun@osby.se Organisationsnummer: 212000-0902 Kunskap och lärande miljöer sätts i centrum för barn, ungdomar och vuxna. Adress: Västra Storgatan 35 Postadress: 283 80 Osby Fakturaadress: Box 114, 283 22 Osby Telefon: 0479-52 80 00 Fax: 0479-52 81 86 kommun@osby.se Organisationsnummer: 212000-0902 Osby kommun har cirka 1 000 tillsvidareanställda medarbetare som är fördelade på ett hundratal olika yrken som antingen arbetar direkt med kommunmedborgarna inom t ex skola, vård och bibliotek eller mer indirekt inom ekonomi, parkskötsel och IT. I Osby kommun är det livslånga lärandet högt prioriterat.