Är du inte nöjd med beslutet har du möjlighet att tillföra nya uppgifter och rätta till missförstånd. AFA Livförsäkring, AFA Sjukförsäkringsaktiebolag, organisa-tionsnummer 502033-0642 (AFA Sjukförsäkring) och shetggy r TAA F onummnsi t as i norgar ebolaie, ggsnt ka i r käörs f 516401-8615 (AFA Trygghetsförsäkring) är tre försäkrings-företag som har gemensam ledning.

Tiden räknas från det att du fick kännedom om att du råkat ut för en skada. Läs mer om försäkringsskydd vid covid-19 Bekräfta anställning via våra e-tjänster. Läs mer om våra e-tjänster för arbetsgivare . Så här tar vi hand om din anmälan; Broschyrer & Faktablad; Checklistor. Drygt 4 miljoner människor omfattas av de kollektivavtalade försäkringar som administreras av AFA Försäkring. Dessa skador måste du anmäla inom tre år. Läs mer och anmäl arbetsskada ; Så fungerar försäkringen vid arbetsskada; Frågor och svar; Hot, våld och rån; Exempel på ersättning; Vilken ersättning kan du få?

Försäkringarna ger trygghet vid sjukdom, arbetsskada, uppsägning, dödsfall … Om AFA Försäkring; Nyhetsrum; Logga in på Mina sidor; Så går anmälan till; Sjukförsäkring; Förmån när sjukpenning upphört; Arbetsskadeförsäkring. Med AFA Försäkring AFL I AFL reglerades bland annat den allmänna sjukförsäkringen, med bestämmelser om sjukpenning och sjuk-/aktivitetsersättning. Men när det gäller försäkring finns speciella regler för skador som inträffat före 1 januari 2015. Är du inte nöjd med beslutet har du möjlighet att tillföra nya uppgifter och rätta till missförstånd. Här reder vi ut vad som gäller för AFA-försäkringarna, även vad som gäller vid arbetsskada om man jobbar hemifrån. AFA Försäkringar prövar skadan och meddelar sitt beslut.

AFA Försäkring är den gemensamma organisationen för de tre bolagen AFA Sjukförsäkring, AFA Trygghetsförsäkring och AFA Livförsäkring.