För … Det här ger grundläggande behörighet. … 0 Likes. Jag undrar vad som gäller angående slutbetyg, grundläggande behörighet och eventuellt krav på gymnasieexamen.

Jag har också tips om att du kanske kan få grundläggande behörighet "på reell kompetens". Du kan komplettera med svenska och engelska i efterhand. Du kan läsa andra kurser - för att uppfylla kraven för ett Slutbetyg.

Men nu har det kommit ett beslut som innebär att du har längre tid på dig. Gymnasieexamen 2014 Slutbetyg 2010 och framåt Slutbetyg före 2010 Avgångsbetyg före 1997. Grundläggande behörighet kan du bland annat få av att läsa på gymnasiet, folkhögskola eller komvux. Grundläggande behörighet = det du måste ha. Dessutom har högskolor och universitet kommit överens om ett gemensamt synsätt vid bedömning av reell kompetens som motsvarar grundläggande behörighet till grundnivån. För att få grundläggande behörighet måste du ha: examen från ett högskoleförberedande program, eller; yrkesexamen med godkänt betyg (lägst E) i svenska 2 och 3 alternativt svenska som andraspråk 2 och 3 och i engelska 6. För dig som har gått... Gymnasieskolan. Längst ner på sidan hittar du en checklista med kontrollfrågor som hjälper dig att avgöra om en sökande har grundläggande behörighet eller inte. Slutbetyg eller Gymnasieexamen = grundläggande behörighet. Examensbevis istället för slutbetyg. En person nära mig har ett slutbetyg från gymnasiet (dvs det står Slutbetyg i rubriken, innehåller 2500 poäng och har kodats som F - fullständigt), utfärdat 2011-06-01. Mer detaljerad information finner du i vår utbildningsplan nedan. Särskild behörighet: Lägst betyget E/3/G i följande kurser eller motsvarande kunskaper. Vi befinner oss i en brytpunkt mellan det gamla och det nya gymnasiet. Har man inte de kurser med godkända betyg i sitt Slutbetyg, måste man skicka tillägg. Studievägskoden anges med prefix 1 för slutbetyg som omfattar minst 2 451 gymnasiepoäng och 2 för slutbetyg som omfattar minst 2 500 gymnasiepoäng, SKOLFS 2003:15. Enligt särskilda övergångsregler får slutbetyg (2 350 poäng) utfärdas senast den 1 juli 2020. Grundläggande behörighet: Gymnasieexamen, slutbetyg eller motsvarande svensk eller utländsk utbildning. De äldre bestämmelserna om grundläggande behörighet till högskoleutbildning som påbörjas på grundnivå och vänder sig till nybörjare ska fortsätta att gälla för den som senast den 1 juli 2020 har fått slutbetyg från gymnasial vuxenutbildning. TABELL ÖVER FÖRUTBILDNINGAR FÖR GRUNDLÄGGANDE BEHÖRIGHET GYMNASIESKOLAN NATIONELLA PROGRAM Förutbildningskoder (studievägskoder) för slutbetyg från gymnasieskolans program fr o m vt 2003.

Grundläggande behörighet.
Tidigare har vi berättat att kraven för grundläggande behörighet kommer att skärpas 1 januari 2017. Grundläggande behörighet. Vastaus Hej För grundläggande behörighet krävs att du har fått slutbetyg från ett nationellt eller specialutformat program i gymnasieskolan och har lägst betyget Godkänt på kurser som omfattar minst 90 procent av de gymnasiepoäng som krävs för ett fullständigt program. Publicerad 09:07h in Vuxenutbildningen by Christoffer Gyllenkall. Därför rekommenderar vi att du kontaktar en studie- och yrkesvägledare för en studieplanering, innan du påbörjar dina studier.

För många utbildningar behöver man ytterliggare kurser för den så kallade Särskild behörighet. Urval Grupp I Direktgruppen. Sökande med slutbetyg. Informera så här vid olika brister Här nedanför ser du vilka råd du kan ge till sökande med olika typer av brister i sitt slutbetyg. TABELL ÖVER FÖRUTBILDNINGAR FÖR GRUNDLÄGGANDE BEHÖRIGHET GYMNASIESKOLAN NATIONELLA PROGRAM Förutbildningskoder (studievägskoder) för slutbetyg från gymnasieskolans program fr o m vt 2003. Du som har avgångsbetyg eller slutbetyg och inte uppfyller kraven för grundläggande behörighet har fått extra tid innan kraven skärps. Svenska 2/Svenska som andraspråk 2 ersätter Svenska B/Svenska som andraspråk B. Det innebär att dessa sökande uppfyller kraven också i fortsättningen. Vastaus Hej För grundläggande behörighet krävs att du har fått slutbetyg från ett nationellt eller specialutformat program i gymnasieskolan och har lägst betyget Godkänt på kurser som omfattar minst 90 procent av de gymnasiepoäng som krävs för ett fullständigt program. De är en lika stor kurs och oftast spelar det ej nån roll om man har godkänt i Matte 2a eller i 2b. Share. Har du äldre betyg (före 2014) kan du uppfylla kravet på grundläggande behörighet på följande sätt (avvikelser kan förekomma vid specialfall): Slutbetyg från 3-årigt program från gymnasieskolan eller komvux med lägst betyget godkänt i minst 2250 poäng (alternativt godkänt i 90% av kurserna från ett slutbetyg).