Ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet. hållbar utveckling; Hållbar utveckling förutsätter långsiktighet och helhetssyn samt ett globalt perspektiv.

Ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet.

Organisatoriskt hanteras frågan om hållbar utveckling på flera nivåer: Begreppet ger dock utrymme för en mycket (17 av 120 ord) Organisation. Hållbar utveckling förutsätter långsiktighet och helhetssyn samt ett globalt perspektiv. Social hållbarhet har sitt ursprung i Brundtlandkommissionens rapport "Vår Gemensamma Framtid (Our common future)". Begreppet ger dock utrymme för … I rapporten definieras hållbar utveckling som "en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov".