Trakten kring Vimmerby bjuder även på en rad fina badplatser, vackra kyrkor, Stenriket och den tjusiga utkiksplatsen vid Övrakulla. Skeppet är daterat med hjälp av dendrokronologi. mot en skiftande aftonhimmel, helst om hösten; ett vattendrag eller en flodkrök, som. Årsringarna på de ekar som skeppet är byggt av visar att de fälldes under åren 1522-1527. Sådana uppgifter finns faktiskt återgivna i Bibeln - precis som vi skulle kunna vänta sig av en historiebok som berättar för oss vad som verkligen… Foto: Ingemar Gram, Stadsmuseet i Stockholm) Texten är ett utdrag ur Stieg Trenters roman Idag röd från 1945. Sevärdheter du inte får … Allt som fanns här var fyra jättelika och uråldriga ekar, och ett rykte som inte inbjöd till boende. Här har hänt otroliga saker genom århundradena och vi får höra om häxprocesser, ryska fångar och barnhusbarn. Tips! Sirishov (även Sirishof) är en villa vid Rosendalsvägen 25–27 inte långt från Rosendals slott på Södra Djurgården i Stockholm.Sirishov ligger på Södra Djurgårdens norrsida med utsikt över Djurgårdsbrunnsviken.Villan är i sin äldsta del från 1760-talet och byggnadsminnesförklarad sedan 23 oktober 1989. Skeppet hade med största sannolikhet en akterspegel, dvs var rak Har du inte upptäckt Stockholms stadsarkiv :s blogg om Stockholms byggnadsritningar än? Intill skeppet hittades en kanonstock med stadens krona på, en märkning som visade att stocken var i stadens ägo vilket indikerar att även skeppet tillhörde staden. Den Grattis! Trakten kring den här delen av Mälaren är späckad av fornlämningar, med ett enda undantag: Tammsvik och dess närmaste omgivningar. För att kunna avgöra om Noa kunde få plats med alla djur i arken (som ett steg i att undersöka Bibelns tillförlitlighet) måste vi ta reda på hur stor arken var. Här är 10 hemsökta platser i Sverige. Riddarholmsskeppet var när det byggdes i början av 1520-talet tjugo meter långt. »Svartkonsten« inom vodou anses ha spelat en avgörande roll under slavupproret mot fransmännen i slutet av 1700-talet. 1804 blev Haiti det första landet i Latinamerika som blev självständigt från kolonialmakterna. Morgonen, som nu sitter i Louvre, tillhörde för ej länge sedan Luxembourg. Kulturmärkning eller K-märkning är en äldre beteckning i Sveriges stads-och detaljplaner för kulturskydd av ett markområde eller ett byggnadsverk.. K-märkning är numera även ett allmänt använt samlingsbegrepp för många olika typer av lagskydd avsedda att skydda bebyggelse och miljöer av kulturhistoriskt intresse. Vålnader, galopperande hästar som försvinner i tomma intet, fruktansvärda barnskrik som ekar över mörka sjöar. speglar skyarna, och ett par röda färgfläckar af kor, som komma för att dricka.