Vårterminen 2021. 2020-03-10 Sv, Sv som andraspråk 2020-03-12 Sv, Sv som andraspråk. Studiedagar. Höstterminen startar tisdag 18 augusti 2020; Höstterminen slutar fredag 18 december 2020; Lovdagar 2020-05-06 Ge/Hi/Re/Sh 2020-05-08 Ge/Hi/Re/Sh. Studiedagar. 2019-09-10: Skola och fritidshem: 2019-11-18: Skola och fritidshem: 2020-01-07: Skola : 2020-03-11: Skola och fritidshem: 2020-05-20: Skola och fritidshem : Studiedagar läsåret 2020/2021 Höstterminen 2020.

Tisdag 26 januari. Datum för studiedagar varierar från skola till skola så datum för dessa finns angivna på respektive skolas hemsida. 2020-04-28 Moderna språk, muntligt. Måndag 16 november. 2020-03-25 Bi/Fy/Ke laboration 2020-03-27 Bi/Fy/Ke laboration. 2020-04-21 En 2020-04-23 En. 2020-04-01 Bi/Fy/Ke. 2020-05-13 Ma 2020-05-15 Ma Läsårstider 2020/2021 Höstterminen 2020. Torsdag10 september. Observera att studiedagarna varierar från skola till skola, så datum för dessa hittar du på er skolas webbsida "Läsårstider och scheman" Läsårstider 2020/2021 Höstterminen 2020. Studiedagar 2019/2020. Höstterminen startar onsdag 19 augusti 2020; Höstterminen slutar tisdag 22 december 2020; Lovdagar hösttermin 2020