Han … En maktgalen horkarl som lämnade 20 000 man att dö i Egypten, som sköt ner Paris befolkning med kanoner, som var orsaken till att La Grande Armée gick under med över en halv miljon döda och saknade och som lämnade sin fru bara för att hon inte kunde få barn?. Napoleon Bonaparte var en produkt av franska revolutionen. Napoleon blev diktator, men Frankrike var ändå inte tillbaka där de började 1789. Napoleon lät utarbeta en lagbok (Code Napoléon) där det stod att alla fransmän var lika inför lagen.Alla skulle betala skatt och varje fransman hade rätt att ansluta sig till vilken religion som helst. Han bildade den "armé av England", som var avsedda att bestå av de 50 000 soldater han beräknade skulle göra jobbet. Vad gjorde Napoleon då? Under Napoleontiden förbättrades det franska skolsystemet. Varför blev Napoleon ledare i Frankrike? Napoleon gjorde många saker, en del bra och en del dåliga. Så varför skall vi minnas Napoleon? Ingen grupp skulle ha några … Code Napoléon är ett populärt namn för Code civil des français, en lagbok som Napoleon I lät upprätta, och började gälla 1804, med hjälp av franska jurister som Jean Étienne Marie Portalis.Denna bok anses vara grunden för dagens lagböcker.

Under en kort period av fred genomförde Napoleon sedan en rad viktiga reformer och lät utarbeta den banbrytande lag, Code Napoléon, som bl.a. Vem var Napoleon Bonaparte och vad gjorde han? han ordnade en överfart till Frankrike åt sig själv, och lämnade soldaterna att dö eller tillfångatas av de osmanska och brittiska förstärkningarna som återerövrade Egypten efter att Napoleon åkt iväg. Napoleon dominerar Europa.

Vad gjorde Napoleon plan och försöker göra om Storbritannien? Som Hitler, Napoleon avsedda att invadera England, men var aldrig i stånd att koncentrera de fartyg och män att göra så. Vad var arvet efter Napoleon? Stödd på sin stora popularitet lät han 1804 kröna sig till kejsare. Napoleon var revolutionens son. Detta misslyckades, men följderna av Napoleons många krig blev omfattande för Europa. Napoleon Bonaparte (1729-1821) var en fransk militär ledare, senare kejsare av fransmännen, vars arméer erövrade kontinentala Europa från Madrid till Moskva under tidigt 1800-tal. Napoleon lät utarbeta Code Napoleon, en lagbok som sa att alla fransmän var lika inför lagen. Under diktatorn Napoleon gjorde Frankrike sitt sista försök att erövra Europa. Han kom till makten under den franska revolutionen, ridning nationalis Napoleon samarbetade med den katolska kyrkan, men kyrkan fick inte tillbaka sina egendomar som de förlorade under revolutionen.. Napoleon var strandsatt i Egypten med över 20 000 soldater som behövde mat och utrustning.

gjorde alla lika inför lagen (se faktaruta nedan).