Klicka Lär dig orden. Supinum 06. Jag tror inte att han arbertar Quiero ir a un restarante donde se coma bien. anlända (llegar) använda (usar) arbeta (trabajar) berätta (contar) beskriva (describir) besöka (visitar) betala (pagar) Vanliga verb En lista på de vanligaste verben på spanska. Verb är viktiga för att kunna bilda meningar och kunna uttrycka sig på korrekt sätt. Verb - preteritum, presens, infinitiv Övningar från: Elevspel 03. Verbgrupper Övningar från: Mot målet 11. Skriv ut Öva på papper. Verbgrupper - rätt böjning av verb 10. Övningar från: SFI-portalen 01.
Träna på verb 04. Skriv Stava orden. Många är oregel-bundna! Exempel:Eva äter. Vanliga verb 05. Sedan följer man andra regelbundna verb på samma sätt. Att de är regelbundna betyder att de följer ett bestämt mönster. Välj frågor (18) Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Det räcker med att lära sig böja ett litet antal sådana verb. Övningen är skapad 2011-09-06 av annaponce. Presens kon-junktiv e es e emos éis en a as a amos áis an Preteritum 08. Endast ett av dessa är rätt. Learn verb i presens with free interactive flashcards. Verb i fokus 09. Estoy trabajando Gerundium bildas av presens av estar och gerundiumformen för verben.I gerundium får ar-verben ändelsen -ando medan er- och ir-verben får ändelsen -iendo. - Eva está comiendo. Konjunktiv används efter uttyck för känsla och värdering t.ex. Till varje fråga får du två eller tre svarsalternativ. Spel Spela spel. 02. Spanska verbformer och verbändelser Verbform -AR-verb -ER-verb -IR-verb Förklaring / att tänka på.

Alla spanska verb slutar på -ar, -er eller -ir i grundform (infinitiv). Regelbundna verb i alla personer på spanska Learn with flashcards, games, and more — for free. Övningar för att lära sig eller repetera personliga pronomen på spanska samt böja regelbundna verb i presens indikativ på spanska. Presens indika-tiv o as a amos áis an o es e emos éis en o es e imos ís en Betydelse: nutid. It could be used with present tense phrases such as nu (now), idag (today), i kväll (tonight), den här veckan (this week). Spanska verb presens – klicka här för ljud: I spanskan finns det regelbundna och oregelbundna verb.
Nivå 1 Flervalsfrågor - På varje nivå får du upp till tio frågor med eller utan bilder, video och ljud. Antal frågor: 18. - Spanska: ¿Qué estás haciendo? Regelbundna verb i presens Du vet att i spanskan finns tre grupper av regelbundna verb: ar-verb, er-verb samt ir-verb. Presens (regelbundna verb): De flesta spanska verb är regelbundna. No creo que trabaje. Vad gör de en vanlig dag? Du kan söka i bokstavsordning, antingen från svenska till spanska, eller tvärtom Svenska till spanska.

Lyssna Lyssna. Verb tempus 07. I spanskan finns tre olika böjningsmönster för regelbundna verb. Verb i presens talar också om att något alltid gäller eller är vanligt. Titta i en grammatikbok eller lista över oregel-bundna verb. De flesta är regelbundna. Regelbundna verb i presens. Present tense is used to express events happening now or something that occurs frequently. Verb … Jag vill gå till en restarang där man äter bra. Choose from 500 different sets of verb i presens flashcards on Quizlet.