Att bära glasögon blev snabbt en statussymbol och synonymt med lärdom, snille och geni, de blev en symbol för visdom helt enkelt. En liknande flykt ser man indag inom New Age … Medeltiden Bakgrund Medeltiden varade under 900 till 1400 talet, innan Renässansen och efter Antiken. Man fick lita till naturlig barnbegränsning, som till exempel att amma sina barn länge. Men allt var inte bra. De som jobbade med jorden, vilket var nittio procent av befolkningen, hade dock ingen makt att tala om. Upplysningen var en kulturhistorisk rörelse. Ett land som Sverige då låg i krig med, sade kung Carl XVI Gustav i om kvinnor och barnens roll och hur man bodde och levde under vikingatiden Kungens roll Sverige var ett valrike.

Under tidigmodern tid (ca 1500-1800) betraktade man medeltiden som "den mörka tiden" för att man ansåg att antikens kultur helt försvann under medeltiden, och återkom först i och med renässansens upplivning av antika ideal 1 Lärarhandledning till: Hej Litteraturen! År 1267 skrev den engelske franciskanermunken Roger Bacon som levde i Oxford, att dessa instrument är bra för äldre ty de kunna se de allra minsta bokstäverna i tillräcklig förstoring. Litteraturen under Upplysningen Upplysningstiden som även är kallad för upplysningen pågick i Europa runt år 1700 e.kr, upplysningen hade rötter i senare delen av 1600-talet e.kr. I Västeuropa börjar den efter Västromerska rikets fall år 476. Som tidigare nämnts var missionen en angelägenhet för många ordnar. Men mjölkprodukterna var inte det enda viktiga för det medeltidiska folket, för spannmål var egentligen det som det konsumerades mest av; bröd fanns nästan alltid på bordet, de åt nämligen i genomsnitt 1-1.5 kg bröd per person om dagen, men spannmålen kom även som välling och gröt. Gud låg bakom allt som hände i världen. Vissa ordnar som dominikanerna bedrev en omfattande predikoverksamhet. Litteraturhistoria -från epok till epok Medeltiden: 500-1500 Ordet medeltid uppkom under renässansen, och beskrev den mörka perioden mellan antiken och renässansen. De som jobbade med jorden, vilket var nittio procent av befolkningen, hade dock ingen makt att tala om.

Under Medeltiden var jordägande grunden för all rikedom och makt. Klostrets ekonomiska målsättningar drev dem att arbeta tillsammans med de mäktiga, adeln och kungen. 3500 f.r. Under medeltiden hade kyrkan en oerhört stor roll i samhället, mycket större än va den har idag.

Renässansen (av franskans renaissance, "pånyttfödelse") var den period då medeltiden avslutades och antikens kulturarv sägs ha återuppväckts. Den omfattar inte minst konst och litteratur som spreds med hjälp av boktryckarkonsten från sent 1400-tal. Dessa hade ofta lagt grunden till sitt välstånd under de ökända plundrartågen under vikingatiden Medeltiden Hur det var under medeltiden Medeltiden var en tidsepok som sträckte sig mellan 500 år e.kr, 1500 år e.kr.

Under Medeltiden var jordägande grunden för all rikedom och makt. Kyrkan var väldigt mäktig, den hade en enorm makt. – Upplysningen Diskutera vidare Ett reportage som beskriver den aktuella epoken utifrån nutida företeelser.

Nio tiondelar av Europas befolkning i medeltidens feodala samhälle bestod av bönder på landsbygden och den mer välkända bilden av medeltiden som en era av borgar och slott var mindre förekommande. Klostrens roll: Klostren hade en stor betydelse. Litteraturhistoria -från epok till epok Medeltiden: 500-1500 Ordet medeltid uppkom under renässansen, och beskrev den mörka perioden mellan antiken och renässansen. Renässansen (av franskans renaissance, "pånyttfödelse") var den period då medeltiden avslutades och antikens kulturarv sägs ha återuppväckts. till 476 e.kr, men ofta fokuserar man dock på antika Grekland och Rom (ca. Medeltidens människor i Europa var nästan uteslutande kristna och hade vanligtvis en gemensam syn på hur man skulle leva och vad som var viktigt i livet. Latin användes fortfarande som språk i kyrkan och det antika arvet vårdades av araberna. Klyftorna var stora och levnadssätten var annorlunda både på landsbygden och i städerna för bönderna och… Hur skilde sig t. ex stadsstaten Aten från imperiets Rom?