Sida 6 (av 6) Virologi: Varje prov måste åtföljas av en egen remiss. RUTIN Preparathantering Operation 3 Sahlgrenska Giltig version är publicerad på intranätet, ett utskrivet dokument är alltid en kopia.

Christina Welinder Olsson Klinisk Mikrobiologi, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg Annika Wistedt Klinisk mikrobiologi, Länssjukhuset i Kalma . Analysmetod Chemiluminiscensmetod för påvisande av antikroppar i blod mot EBV, VCA (Viral capsid antigen) IgG respektive IgM och/eller EBNA (Epstein-Barr nuclear antigen) IgG antikroppar.


Remiss för NIPT-prov beställs via webbbutiken remiss Multiresistenta bakterier/Hygien remiss Serologi/Virologi (undantaget Quantiferon, prov för Neuroborrelios samt kapillärrör)

CMV-infektion hos immunsupprimerade bedöms bäst med analys av CMV-DNA. Mikrobiologen analyserar prov för att påvisa bakterier, virus, svampar och parasiter. Lämna en synpunkt. Vi analyserar och identifierar bakterier, virus, svampar och parasiter som orsak till infektionssjukdomar. Genetisk diagnostik, foster - remiss Remiss för genetisk utredning på fosterprov. Docent Lars Ladfors, Kvinnokliniken Sahlgrenska Universitetssjukhuset/Östra, Överläkare Klinisk mikrobiologi, Virologi, Karolinska Universitetssjukhuset,. Hitta på sidan. populär: Heta arbeten test. Genetisk diagnostik, generell - remiss Remiss för genetisk utredning, konstitutionell och förvärvad. Ifyllning av remiss och märkning av prov se beskrivning under punkt 2 Vem ansvarar. Diagnostik av STI och resistenta bakterier är några av våra profilområden. Remiss Sahlgrenska virologi. Förutom offentliga och privata vårdgivare i Uppsala län, utför vi specialanalyser åt kunder inom Uppsala-Örebroregionen.

Klinisk mikrobiologi är ett komplett mikrobiologiskt laboratorium med bakteriologi, virologi, parasitologi och mykologi.
Så här skriver man en bra remiss till mikrobiologen Lägg även till nedanstående uppgifter för respektive provtyp: Dokument för utskrift Länkar Kontakta oss. En remiss för varje enskilt prov Gäller för alla analyser på: remiss Mikrobiologi (undantaget blododling 2 flaskor per remiss) OBS! Sådana prover bör istället sändas till virologiskt laboratorium, Karolinska Universitetssjukhuset eller Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Vid önskan om både allmän och svampodling krävs 2 st prov. Sådana prover bör istället sändas till virologiskt laboratorium, Karolinska Universitetssjukhuset eller Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Antalet analyser per år uppgår till ca 1,3 miljoner och vi har ca 170 medarbetare. Där ingår landstingen i Dalarna, Gävleborg, … Remiss Folkhälsomyndigheten. Senast ändrad: 2020-05-09.